Společnost Gerlach SA zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními o ochraně osobních údajů a vynakládá veškeré úsilí na zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů během zpracování. Jako správce osobních údajů máme povinnost jmenovat Inspektora ochrany osobních údajů (IOD), který je zodpovědný za dodržování nařízení GDPR, poskytování pokynů ohledně ochrany údajů a spolupráci s dozorčím orgánem.

Kontaktní údaje našeho Inspektora ochrany osobních údajů:
Gerlach SA
Obchodní oddělení
ul. Ligocka 103, budova 7
40 - 568 Katovice

Katarzyna Jaworska
iod@gerlach.com.pl