Základním rámecem a rozsahem odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, pokud má prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména §§ 556-576 občanského zákoníku). Pro Smlouvy o koupi uzavřené do 24. prosince 2014 je základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, který je fyzickou osobou a zakoupil Produkt pro účely nesouvisející s jeho podnikáním nebo jinou hospodářskou činností, v případě nesouladu Produktu se Smlouvou o koupi stanoveny obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem ze dne 27. července 2002 o specifických podmínkách smluv o spotřebitelských prodejích a o změně občanského zákoníku (Dz.U. 2002 č. 141, položka 1176 se změnami).

Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti Prodávajícího za vadu Produktu a právech Zákazníka jsou uvedeny na internetových stránkách internetového obchodu v informační sekci týkající se reklamací.

Reklamaci může Zákazník podat například:

elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: reklamace@gerlachstore.cz nebo obchod@gerlachstore.cz nebo písemně na adresu: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica.

Zákazníkovi se doporučuje uvést v popisu reklamace:

  • popis okolností týkajících se reklamace - zejména povahy a data vzniku vady, může být připojena fotografie vady produktu;
  • žádost o způsob nápravy Produktu v souladu se Smlouvou o koupi (výměna produktu za nový, vrácení produktu a finančních prostředků) nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Smlouvy o koupi;
  • kontaktní údaje stěžovatele - číslo faktury za nákup / číslo objednávky a údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.

Požadavky uvedené ve výše uvedeném většinou jsou pouze doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ PRODUKTU