Tento pravidelník upravuje způsob nákupu Dárkových Karet, které vydává Vystavovatel, a používání Nákupních Poukázek a Slevových Kódů v obchodě. Pravidla platí pro všechny Nákupní Poukázky, Dárkové Karty a Slevové Kódy, které lze použít v obchodě.

V tomto pravidelníku použité termíny mají následující význam:

Nákupní Poukázka - Přenosný dárkový poukaz s určitým datem platnosti a hodnotou, který vydal Partner a opravňuje Uživatele k jeho využití v obchodě; skládá se z řady 10 číslic a písmen, které tvoří číslo Poukázky.

Datum Platnosti - Poslední kalendářní den platnosti Nákupní Poukázky, Dárkové Karty nebo Slevového Kódu, kdy lze takovou Poukázku, Kartu nebo Kód použít, a po jehož uplynutí ztrácí platnost a nelze je použít; Datum Platnosti je uvedeno v obsahu Poukázky, Karty nebo Kódu, a pokud nejsou uvedeny, platí 12 měsíců ode dne nákupu.

Dárková Karta - Přenosný dárkový poukaz ve formě karty, který vydal Vystavovatel, opravňující Uživatele k jeho využití v obchodě; skládá se z deseti číslic a písmen, které tvoří číslo Dárkové Karty, skrytého pod stírací vrstvou. Každá Dárková Karta obsahuje také šestimístný ověřovací kód; Dárková Karta není platební kartou, elektronickým peněžním prostředkem ani jiným platebním nástrojem.

Slevový Kód - Řetězec alfanumerických znaků předávaný Uživateli Vystavovatelem nebo Partnerem, opravňující Uživatele k slevě na nabízené produkty v obchodě; výši slevy a Datum Platnosti určuje popis Slevového Kódu.

Kupující - Osoba, která od Vystavovatele zakoupí Dárkovou Kartu, s plnou právní způsobilostí.

Partner - Entita spolupracující s Vystavovatelem v rámci propagačních aktivit, která je distributorem nebo prodejcem Nákupních Poukázek, Dárkových Karet nebo Slevových Kódů.

Pravidelník - Tento pravidelník.

Pravidla Obchodu - Pravidla obchodu dostupná na adrese: https://gerlachstore.cz/content/predpisy.

Obchod - Internetová služba provozovaná Vystavovatelem na adrese www.gerlachstore.cz, na které Uživatel může provádět nákupy produktů a využít Nákupní Poukázky, Dárkovou Kartu nebo Slevový Kód.

Uživatel - Osoba, která má (je držitelem) Nákupní Poukázky, Dárkové Karty nebo Slevového Kódu a využívá je na webu gerlachstore.cz.

Hodnota - Částka vyjádřená v českých korunách  (CZK), za kterou byla Nákupní Poukázka nebo Dárková Karta v okamžiku jejich vystavení.

Vystavovatel - "GERLACH" akciová společnost se sídlem v Drzewici, ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica, zapsaná v obchodním rejstříku Krajinského soudního rejstříku pod číslem 55281, jehož rejstříkové dokumenty uchovává Okresní soud pro Lodž-Střed v Lodži XX. Oddělení hospodářského rejstříku Krajinského soudního rejstříku, s IČ: 7990003388, REGON: 670081420, s základním kapitálem ve výši 2 210 575,00 PLN, který byl splacen v plné výši.

§1. Všeobecná ustanovení

 1. Dárková karta nebo nákupní poukázka mohou být použity pouze jednou, při jedné transakci. Uživatel nemůže znovu použít dárkovou kartu nebo nákupní poukázku, i když na ní zůstaly nějaké prostředky.
 2. Uživatel by měl využít hodnotu dárkové karty nebo nákupního poukazu celou.
 3. V případě, že hodnota zboží zakoupeného uživatelem v obchodě je nižší než hodnota, na kterou činí dárková karta nebo nákupní poukázka, zbylá částka (rozdíl) nemůže být uživatelem již využita a zaniká (nenáleží návratu žádným způsobem).
 4. Kupující může dárkovou kartu předat libovolné jiné osobě.
 5. Vydavatel bude plnit dárkové karty, nákupní poukázky nebo slevové kódy, které uživatel uvádí při nákupu v obchodě, bez ohledu na to, zda uživatel k nim legálně přišel.
 6. Vydavatel nebude při nákupu v obchodě uživatelem ověřovat, zda uživatel získal nákupní poukázku, dárkovou kartu nebo slevový kód v souladu s právem.
 7. Dárkovou kartu, nákupní poukázku nebo slevový kupon lze uplatnit pouze do data platnosti. Po uplynutí data platnosti vydavatel nebude uznávat práva vyplývající z nákupního poukazu, dárkové karty nebo slevového kódu. Nevyužitá hodnota nenáleží návratu kupujícímu nebo uživateli.
 8. V případě, že hodnota zboží zakoupeného uživatelem v obchodě s využitím dárkové karty nebo nákupního poukazu přesahuje hodnotu takové karty nebo poukazu, je uživatel povinen doplatit rozdíl způsobem, který obchod akceptuje v souladu s jeho pravidly.
 9. Hodnota nákupů provedených s využitím dárkové karty bude odečítána z dostupných prostředků na kartě.
 10. Dárkovou kartu ani nákupní poukázku nelze vyměnit za hotovost, ani zčásti. Prostředky vložené na dárkovou kartu nebo nákupní poukázku nejsou návratné. Tato ustanovení se nevztahují na odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty nebo nákupního poukazu.
 11. Při platbě s využitím dárkové karty uživateli nepřísluší právo na vydání hotovosti nebo nákupního poukazu.
 12. Vydavatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dárkové karty nebo nákupního poukazu a není povinen vydat novou kartu nebo poukaz místo ztraceného nebo poškozeného.
 13. Dárkové karty nebo nákupní poukázky nejsou předmětem rezervace nebo uzamčení.
 14. Možnost a pravidla týkající se vrácení peněz za nákupní poukázku stanoví partnerovy předpisy. Vydavatel je zodpovědný pouze za splnění nákupního poukazu v obchodě, v souladu s pravidly uvedenými v obchodním řádu. Všechny ostatní ustanovení týkající se nákupního poukazu, zejména odpovědnost za jeho vystavení, obsah a z něj vyplývající práva, nese partner.

§2. Nákup dárkové karty

 1. Dárkové karty lze zakoupit elektronicky v obchodě nebo jako součást jiné formy spolupráce s vydavatelem. Podrobná pravidla pro používání obchodu určuje jeho obchodní řád, který je dostupný na adrese: www.gerlach.pl.
 2. Minimální hodnota dárkové karty činí 100,00 PLN (sto polských zlotých).
 3. Kupující při nákupu dárkové karty určuje její hodnotu. Aktuální dostupnost dárkových karet určuje aktuální nabídka obchodu nebo individuální dohody mezi vydavatelem a kupujícím, které jsou uzavřeny v rámci jiné formy spolupráce.
 4. Vydavatel vydává kupujícímu dárkovou kartu za finanční prostředky ve výši hodnoty dárkové karty a zasílá ji kupujícímu.
 5. Po zaplacení za dárkovou kartu obdrží kupující od vydavatele dárkovou kartu s jedinečným desetimístným kombinovaným číslem a písmeny, které tvoří číslo dárkové karty (skryté pod škrabkou), a šestimístným ověřovacím kódem pro danou kartu.
 6. Dárková karta je kupujícímu doručována prostřednictvím doporučené zásilky nebo kurýrní zásilky.
 7. Dárková karta je platná po dobu šesti (6) měsíců ode dne jejího zakoupení. Po uplynutí této lhůty dárková karta ztrácí platnost, a nepoužité prostředky nejsou návratné.
 8. Není povoleno platit za dárkovou kartu jinou dárkovou kartou nebo nákupním poukazem.

§3. Nákup pomocí dárkové karty nebo nákupního poukazu

 1. Dárkové karty nebo nákupní poukázky lze využít pouze k nákupu zboží v obchodě.
 2. Pro účely platby za zboží zakoupené v obchodě lze použít pouze dárkové karty nebo nákupní poukázky s aktuálním datem platnosti.
 3. Uživatel, který chce zaplatit za zboží zakoupené v obchodě pomocí dárkové karty nebo nákupního poukazu, by měl při provádění nákupu v nákupním košíku zadat číslo dárkové karty nebo nákupního poukazu.
 4. Uživatel může použít pouze jednu dárkovou kartu nebo nákupní poukázku na jedny nákupy (dárkové karty a nákupní poukázky nelze kombinovat).
 5. Uživatel nemůže současně použít nákupní poukázku a dárkovou kartu nebo slevový kód (dárkové karty, nákupní poukázky a slevové kódy nelze kombinovat).
 6. Dárkovou kartu nebo nákupní poukázku lze použít k nákupu zboží, které je nabízeno se slevou nebo v rámci akce v obchodě.
 7. Uživatel může využít dárkovou kartu nebo nákupní poukázku pouze jednou, do data platnosti.

§4. Odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty

 1. Kupující, který je spotřebitelem v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), má právo odstoupit od smlouvy o prodeji nepoužité dárkové karty (skrabaná ochrana kódu nesmí být poškozena) do 14 dnů od doručení karty.
 2. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty vydavatel zruší číslo dárkové karty a zablokuje možnost nákupu s její pomocí do 48 hodin od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty.
 3. V případě použití dárkové karty před odstoupením od smlouvy o prodeji karty, má spotřebitel nárok pouze na vrácení rozdílu mezi hodnotou dárkové karty a hodnotou zakoupeného zboží.
 4. Pokud uživatel použije dárkovou kartu mezi podáním oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty kupujícím a jejím zrušením vydavatelem, má kupující nárok pouze na vrácení rozdílu mezi hodnotou dárkové karty a hodnotou zakoupeného zboží.
 5. Informace o způsobu a lhůtě pro vykonání práva odstoupení od smlouvy o dárkové kartě a vzor oznámení o odstoupení jsou uvedeny v obchodním řádu obchodu.

§5. Odstoupení od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného pomocí dárkové karty

 1. Podmínky a lhůty pro odstoupení od smlouvy o prodeji zboží v obchodě určuje obchodní řád obchodu.
 2. V případě odstoupení uživatele od smlouvy o prodeji zboží uzavřené prostřednictvím obchodu, uživatel nemá právo na vrácení ceny v hotovosti v té části, která byla uhrazena dárkovou kartou.
 3. V případě, který je uveden v bodě 5.2., uživatel obdrží vrácené prostředky na novou dárkovou kartu v rozsahu, v jakém byla provedena platba. Případný přeplatek, který uživatel zaplatil hotově nebo jinou povolenou formou platby v obchodě, bude vrácen v souladu s obchodním řádem obchodu.
 4. V případě, který je uveden v bodě 5.3., vydavatel vydá uživateli novou dárkovou kartu s odpovídající hodnotou těchto prostředků.

§6. Používání slevových kódů

 1. Pro účely platby za zboží zakoupené v obchodě lze použít pouze slevové kódy s aktuálním datem platnosti.
 2. Uživatel, který chce zaplatit za zboží zakoupené v obchodě pomocí slevového kódu, by měl při provádění nákupu v nákupním košíku zadat slevový kód, který může platit buď pro konkrétní produkt, nebo pro celý nákup.
 3. Uživatel může použít pouze jeden slevový kód jednorázového nebo vícekrát použití na jedny nákupy (slevové kódy nelze kombinovat).
 4. Slevový kód jednorázového použití lze použít pouze jednou, pro jednu transakci - po použití takový slevový kód ztrácí platnost a nemůže být znovu použit.
 5. Uživatel nemůže současně použít slevový kód, nákupní poukaz nebo dárkovou kartu (dárkové karty, nákupní poukázky a slevové kódy nelze kombinovat).
 6. Slevový kód nelze použít k nákupu zboží nabízeného se slevou, zlevněného zboží nebo zboží v rámci akce v obchodě, ani k nákupu dárkových karet.
 7. Slevový kód vícekrát použití může být využíván opakovaně v průběhu platnosti kódu.

§7. Odmítnutí provedení

 1. Vydavatel má právo odmítnout provedení dárkové karty nebo nákupního poukazu, pokud:
 2. Nelze ověřit správnost čísla dárkové karty nebo nákupního poukazu u partnera.
 3. Vydavatel obdrží důvěryhodnou informaci od partnera, že nákupní poukaz již byl použit u jiného dodavatele.

§8. Odstoupení od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného pomocí nákupního poukazu

 1. Podmínky a lhůty pro odstoupení od smlouvy o prodeji zboží v obchodě určuje obchodní řád obchodu.
 2. V případě odstoupení uživatele od smlouvy o prodeji zboží uzavřené prostřednictvím obchodu s použitím nákupního poukazu, uživatel nemá právo na vrácení nákupního poukazu.

§9. Závěrečná ustanovení

 1. Nákup nebo realizace dárkové karty, nákupního poukazu nebo slevového kódu znamená souhlas s tímto obchodním řádem.
 2. Uživatel, před provedením nákupu s použitím dárkové karty, nákupního poukazu nebo slevového kódu, potvrzuje, že se seznámil s tímto obchodním řádem a souhlasí s ním.
 3. Dárkové karty získané z jiného zdroje než vydavatel, nákupní poukázky získané z jiného zdroje než partner nebo slevové kódy získané z jiného zdroje než vydavatel nebo partner jsou neplatné a neoprávněné k nákupu v obchodě.
 4. Pro všechny záležitosti, které nejsou v tomto obchodním řádu upraveny, se použijí ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení týkající se znaků na okazitele, a další platné právní předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. Text tohoto obchodního řádu je zdarma k dispozici na internetové stránce https://gerlachstore.cz/content/predpisy. Způsob dostupnosti obchodního řádu umožňuje získání, reprodukci a uchování jeho obsahu prostřednictvím teleinformačního systému používaného uživatelem.
 6. Vydavatel si vyhrazuje právo provádět změny v obchodním řádu z právních nebo organizačních důvodů.
 7. Oznámení o změně obsahu obchodního řádu a datu jeho účinnosti bude provedeno zveřejněním na internetové stránce https://gerlachstore.cz/content/predpisy a v obchodě po dobu nejméně 30 dnů. Změna nesmí narušit práva již získaná uživatelem nebo kupujícím.
 8. V případě změny obchodního řádu bude nový obchodní řád nahradit tento obchodní řád. Aktuální obchodní řád však zůstane v platnosti v souvislosti s dárkovými kartami zakoupenými na jeho základě před dnem účinnosti nového obchodního řádu.
 9. Tento obchodní řád vstupuje v platnost ke dni 7.6.2018 a platí v souvislosti s dárkovými kartami, nákupními poukázky nebo slevovými kódy zakoupenými nebo aktivovanými v tomto dni nebo po něm.
 10. Vydavatel si vyhrazuje právo ukončit program dárkových karet, nákupních poukázek nebo slevových kódů kdykoli bez udání důvodu. Uživatelé budou včas informováni o ukončení programu způsobem uvedeným v bodě 9.7.
 11. Dárkové karty zakoupené před dnem ukončení programu budou moci být realizovány za stávajících podmínek.

V záležitostech, které nejsou v tomto obchodním řádu upraveny, se použijí ustanovení obchodního řádu obchodu dostupného zde: https://gerlachstore.cz/content/predpisy.