PŘEDVOLÁNÍ K PODÁNÍ DOKUMENTŮ AKCIÍ

Jednostka GERLACH S.A. sídlící v Drzewicy na adrese ul. Braci Kobylańskich 41, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Lodži - Śródmieście v Lodži, Oddíl Gospodářský rejstřík Krajní soudní rejstřík pod číslem KRS 0000055281, NIP 7990003388, základní kapitál 2 210 575,00 PLN, splacený v plné výši, v souladu s povinností stanovenou v článku 16 odst. 1 zákona ze dne 30. srpna 2019 o změně zákona - Obchodní zákoník a některých dalších zákonů, vyzývám Vás jako akcionáře GERLACH S.A. k předložení společnosti dokumentů o akciích za účelem jejich dematerializace.

Na základě předložených dokumentů budou provedeny zápisy do rejstříku akcionářů, který bude vedena společností Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě, adresa: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Varšava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedena Krajským soudem pro město Varšava ve Varšavě, XII Oddíl Gospodářský rejstřík Krajní soudní rejstřík pod číslem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, výše základního kapitálu a splaceného kapitálu: 262 470 034 PLN – Brokerage Office Pekao se sídlem ve Varšavě, adresa: ul. Wołoska 18, 02-675 Varšava.

Zároveň informuji, že v souladu se zmíněným zákonem:

  • Předvolání k předložení dokumentů o akciích je adresováno akcionářům pětkrát s odstupem ne delším než měsíc a ne kratším než dva týdny;
  • Předložení dokumentů o akciích společnosti probíhá na základě písemného potvrzení vydaného akcionáři
  • Platnost dokumentů o akciích vydaných společností vypršela s platností zákona dne 31. března 2021. Od stejného data nabývají právní účinnosti záznamy v rejstříku akcionářů;
  • Od 31. března 2021 je považován za akcionáře pouze ten, kdo je zapsán v rejstříku akcionářů;
  • Dokument o akciích zachovává důkazní hodnotu pouze pro účely prokázání akcionářem vůči společnosti, že má právo na podíl, až do 31. března 2026.

S pozdravem
Piotr Piechota - Předseda představenstva
GERLACH S.A.